Wykaz myśliwych pełniących dyżur przy plantacjach kukurydzy i buraków w dzierżawionych obwodach

Wykaz myśliwych pełniących dyżur przy plantacjach kukurydzy i buraków w dzierżawionych obwodach

 

L.p.

DATA

DYŻURY

1

23.IV.2012

Bajło Miron, Lubowiecki Maciej, Bil Stanisław

2

24.IV.2012

Bojarczuk Janusz, Burzyński Wiesław

3

25.IV.2012

Glosa Tomasz, Głogowski Krzysztof, Lubowiecki Tomasz

4

26.IV.2012

Beger Gerhard, Brzustewicz Mariusz, Bosek Rafał

5

27.IV.2012

Sawicki Roman, Trzaska Tomasz, Trzaska Zbigniew

6

28.IV.2012

Grabarek Adam, Grabarek, Mirosław, Sawicki Władysław

7

29.IV.2012

Dobrzyński Przemysław, Grabowski Jacek, Zaboronek Olgierd

8

30.IV.2012

Smoliński Piotr, Szwamber Jerzy, Jaworski Sławomir

9

01.V.2012

Brzeziński Tadeusz, Kruziński Karol, Kruziński Adam

10

02.V.2012

Piekarec Marcin, Piekarec Eugeniusz, Kapuściński Andrzej

11

03.V.2012

Zaboronek Olgierd, Borko Leszek, Kulpa Jarosław

12

04.V.2012

Jabliński Dawid, Prusiecki Jacek, Jarmoła Stefan

13

05.V.2012

Grabowski Jacek, Grabowski Marek, Grabowski Czesław

14

06.V.2012

Szkutnik  Czesław, Piekarec Marcin, Brzeziński Tadeusz

15

07.V.2012

Tryka Józef, Bosek Rafał, Jabliński Dawid

16

08.V.2012

Trzmielewski Tomasz, Smoliński Piotr, Kruziński Karol

17

09.V.2012

Ochaciński Zbigniew, Olszewski Piotr, Siebert Piotr

18

10.V.2012

Puchowska Grażyna, Puchowski Krzysztof, Roszkowski Jan

19

11.V.2012

Dobrzyński Lech, Dobrzyński Przemysław, Giergielewicz Lech

20

12.V.2012

Dobreńko Romuald, Dobreńko Arkadiusz, Murawel Józef

21

13.V.2012

Niedziela Henryk, Szembowski Bronisław, Trybański Mariusz

22

14.V.2012

Kasprzyk Zbigniew, Piasecki Jerzy, Mielcarz Czesław

23

15.V.2012

Cyboroń Bogdan, Kasprzyk Ryszard, Wujkowska Sylwia

24

16.V.2012

Smoliński Tomasz, Smoliński Wojciech, Smoliński Adam

25

17.V.2012

Koprowski Henryk. Koprowski Tadeusz, Smoliński Zygmunt

26

18.V.2012

Kołodyński Zenon, Kołodyński Adam, Kotewicz Robert

27

19.V.2012

Klatt Leonard, Klatt Waldemar, Ostrowski Wiesław

28

20.V.2012

Piasecki Jerzy, Piasecki Andrzej, Szewczun Kazimierz

29

21.V.2012

Groszkowski Mirosław, Smoliński Kazimierz, Smoliński Ryszard

30

22.V.2012

Walczak Stanisław, Giecewicz Wacław, Jażdżewski Andrzej

31

23.V.2012

Zabłoński Adam, Wujkowska Sylwia

 

  1. Dyżur jest obowiązkowy.
  2. W przypadku nie możności uczestnictwa w dyżurze należy sobie zapewnić zmiennika z rezerwy.
  3. Dyżur powinien trwać od zmroku do świtu.
  4. W dyżurach mają obowiązek uczestniczyć osoby odbywające staż ze swoimi opiekunami.
  5. Koordynatorem dyżurów jest Zbigniew Trzaska tel. 605 655 100.
  6. Odpowiedzialni za dyżury są: Jerzy Szwamber tel. 669 950 088 i Piotr Smoliński tel. 693 910 618