Walne Zgromadzenie Członków Koła

 

W dniu 21.04.2012 r. odbyło się w Walne Zgromadzenie członków naszego Koła.

Uroczystość przy dźwiękach rogu rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru.

 


Następnie po przedstawieniu porządku obrad przystąpiono do uroczystej dekoracji zasłużonych członków Koła kol. Antoniego Kołodyńskiego Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz kol. Czesława Szkutnika Kordelasem.

Kol. Lech Giergielewicz za zasługi dla Koła otrzymał wspaniałą książkę pt. "Monografia Północno - Wschodnia Kraina Łowiecka"

 


W kolejnym punkcie obrad Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania z działalności Koła za rok 2011/2012.

Wszyscy Członkowie Zarządu JEDNOGŁOŚNIE uzyskali absolutorium podczas przeprowadzonego głosowania.

 


Kolejny etap to głosowanie nad uchwałami i wnioskami dotyczącymi działalności Koła


Nie obyło się także bez ogłoszenia najbardziej skutecznych myśliwych czyli Królów Polowania za zeszły sezon łowiecki.


Królami Polowania zostali:

kol. Rafał Bosek


kol. Marcin Piekarec


oraz nasz Łowczy Zbigniew Trzaska który swój medal przekazał kol. Wacławowi Giecewiczowi w uznaniu za trud jaki włożył w przygotowanie konkursu plastycznego.


Po zakończeniu wyprowadzony został Sztandar i zaserwowany pyszny posiłek.


 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Darz Bór

Jacek Prusiecki