Walne Zgromadzenie Członków Koła

 

 

Zarząd Koła nr 2 CYRANKA w Sztumie

zgodnie z par. 55 Statutu PZŁ

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 21 kwietnia 2012. (sobota) o godz. 10.00

w Restauracji PRZEDZAMCZE 82-400 Sztum ul. Władysława Jagiełły 27

 

Szczegółowy porządek obrad do wszystkich członków Koła przesłany zostanie pocztą.

Darz Bór

Zarząd Koła