Komunikat nr 4/2011/2012 z dn. 3.03.2012 r.

Komunikat nr 4/2011/2012 z dn. 3.03.2012 r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

 1. Z dniem 1 marca  2012 r. zawiesza się odstrzał dzików w obwodach 73/215, 78/241 i 79/242. Można dokonywać odstrzału dzików w obwodzie 64/214 (tylko warchlaków i przelatków).
 1. Do dnia 31 marca 2012 r. należy bezwzględnie przeprowadzić niezbędne przeglądy, naprawy oraz prace porządkowe dotyczące urządzeń łowieckich (paśniki, ambony, zwyżki). Niewykonanie powyższych zaleceń będzie skutkować wstrzymaniem  wydawania odstrzałów oraz karami statutowymi.
 1. Zarząd informuje, że od tego sezonu odstrzały będą wydawane tylko w siedzibie Koła w terminach wyznaczonych przez Zarząd. I tak odstrzały na nowy sezon będą wydawane w dniu 31 marca 2012 r. (sobota) w siedzibie koła w godzinach od godz. 17.00. Następny termin w którym będzie można uzyskać odstrzał to 30 kwietnia 2012 r. Warunkiem uzyskania odstrzału jest spełnienie następujących warunków:

- odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu,

- wywiązanie się z prac zleconych przez Zarząd,

- dokonanie rozliczeń za tusze zwierzyny pobranej na użytek własny,

- niezaleganie ze składkami na rzecz Koła,

- zdanie nieważnego odstrzału.

 1. Coroczne obowiązkowe szkolenie strzeleckie oraz przegląd i przystrzelanie broni odbędzie się w niedzielę 20 maja 2012 r. od godz. 9.00 na strzelnicy w Gołąbkach
  k. Pasłęka.
 2. W celu zminimalizowania odszkodowań za zniszczone uprawy rolne Zarząd Koła wprowadza w dniach od 1 do 31 maja 2012 r. zakaz polowania na terenach leśnych. Apelujemy do Kolegów o zwiększoną penetrację i ochronę przed szkodami użytków rolnych – leży to w naszym wspólnym interesie.
 3. Od 25.04.2012. do odwołania wzorem lat poprzednich będą wprowadzone dyżury na plantacjach rolników uprawiających przede wszystkim kukurydzę i buraki cukrowe na terenie naszych obwodów. Szczegółowy rozkład dyżurów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Koła.
 4. Odstrzał lisów przeznaczonych do badań weterynaryjnych można przeprowadzać przez cały rok.
 5. Zwierzyna przeznaczona do punktu skupu obowiązkowo musi podlegać oględzinom przeprowadzonym przez jednego z przeszkolonych członków naszego koła. Są to następujący Koledzy: Jerzy Szwamber, Stefan Jarmoła, Jarosław Kulpa, Karol Kruziński, Wacław Giecewicz, Piotr Siebert, Przemysław Dobrzyński, Piotr Smoliński, Rafał Bosek. Dlatego Koledzy, którzy odstawią zwierzynę do innego punktu skupu niż punkt w Bągarcie (u Kol. Jerzego Szwambra) zobowiązani są do dostarczenia kopii oświadczenia z oględzin Koledze Łowczemu
 6. W 2012 roku wprowadzona została możliwość dobrowolnego zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia 30 000 PLN w ubezpieczeniu NNW myśliwego.
  I wariant - zwiększenie sumy ubezpieczenia do 50 000 zł - dodatkowa składka od myśliwego 20 zł

II wariant - zwiększenie sumy ubezpieczenia do 100 000 zł - dodatkowa składka od myśliwego 65 zł

Okres obowiązywania od 01.04.2012 do 31.12.2012 (3/4 roku). Każdy myśliwy podejmuje sam decyzję czy chce podnieść sumę ubezpieczenia i w którym wariancie. Myśliwi chcący skorzystać z tej możliwości powinni najpóźniej do 31.03.2012 roku zgłosić się i opłacić zadeklarowaną składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

 

 

Sztum, 3.03.2012 r.                                                                              Za Zarząd