Prośba do kolegów !!!

Szanowni Koledzy !!!

Na stronie Poradnika Łowieckiego www.poradniklowiecki.pl jest prowadzona sonda na temat najbardziej przyjaznej strony internetowej Zarządu Okręgowego. Prosi się Kolegów, by oddali swój głoś na Elbląg. Wystarczy kliknąć na podany link i zagłosować.

Można oddać 1 głos na 24 godziny z jednego komputera.

 

Dla przypomnienia strona internetowa Naszego Zarządu Okręgowego PZŁ ZO Elbląg


Popierajmy naszych !!!

 

Darz Bór

JP