Komunikat ZO o doubezpieczeniach

Komunikat ZO w Elblągu o doubezpieczeniach.