Wydawanie " odstrzałów " na 2012 r.

Informuję, że w dniu 16 stycznia 2012 r. o godzinie 16.00 w siedzibie koła wydawane będą nowe "odstrzały"

Warunkiem otrzymania "odstrzału" będzie rozliczenie się z wykorzystanego "odstrzału" oraz uregulowanie wszystkich należności względem koła.

Łowczy Zbigniew Trzaska