Plan obchodów 55 lecia Koła Łowieckiego nr 2 " Cyranka " w Szumie

Komunikat nr 3/2011/2012 z dn. 28.11.2011 r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

  1. Zarząd Koła informuje o szczegółowym planie obchodów 55-lecia Koła. Porządek uroczystości przedstawia się następująco:

Niedziela 22 stycznia 2012 r. - Sztum

- godz. 11.30 – zbiórka myśliwych w siedzibie Koła przy ul. Jagiełły 9 w Sztumie w celu wykonania pamiątkowych zdjęć do  Łowca Polskiego, Braci Łowieckiej oraz archiwum Koła
- godz. 12.00 – przemarsz do Kościoła Św. Anny w Sztumie
- godz. 12.30 – Msza Święta o błogosławieństwo Boże dla myśliwych i ich rodzin w 55 rocznicę powstania Koła i za myśliwych, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów.

Piątek 27 stycznia 2012 r. -  Zajazd JONATAN w Czerninie

- godz. 17.00 – uroczysta akademia z okazji 55 rocznicy powstania Koła podczas której nastąpi wręczenie medali zasługi łowieckiej, kordelasów myśliwskich oraz Monografii   Łowieckich Regionu Północno-Wschodniego dla zasłużonych myśliwych naszego Koła,
- godz. 18.30 – 2.30 – huczny Bal Myśliwski

Sobota 28 stycznia 2012 r. – Wiata Grzegówka w Tulicach

- godz. 12.00 – spotkanie integracyjne myśliwych oraz członków ich rodzin przy ognisku.

2. Podczas wykonywania pamiątkowych fotografii oraz oficjalnych uroczystości (przemarsz do Kościoła, Msza Święta oraz Akademia) członkowie Koła obowiązani są do występowania w mundurach myśliwskich. Myśliwi, którzy otrzymali pamiątkowe kordelasy proszeni są o ich przypięcie na czas trwania uroczystości.

3. Przypominamy, że udział w balu dla członków Koła jest bezpłatny. Natomiast warunkiem uczestnictwa w nim osób towarzyszących myśliwemu, jest wniesienie opłaty w wysokości 100 zł na ręce Prezesa lub Łowczego  w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2012 r.

4.  W związku z obchodami 55 lecia Koła polowanie zbiorowe zaplanowane w Kalendarzu na sobotę 28 stycznia 2012 r. zostaje odwołane.

Za Zarząd

Sławomir Jaworski

Sekretarz Koła