Ważny komunikat RO PZŁ Ebląg

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU

ul. Grunwaldzka 77, tel/fax 055 235 14 98, www.pzlelblag.pl

L.dz 190 /2011 Elbląg 27.07.2011 r

K o m u n i k a t Nr 4 / 2 0 11

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości i

realizacji w nakazanych terminach.

1. Przeprowadzone w dniu 23 lipca br Jubileuszowe XXV Okręgowe Mistrzostwa PZŁ

zgromadziły 88 zawodników z 27 kół łowieckich. Zespołowo zwyciężyła drużyna KŁ „Bóbr”

w Pasłęku 1370/1500 pkt. Indywidualnie mistrzem Elbląskiego Okręgu PZŁ w klasie

mistrzowskiej został kol. Dariusz Skibiak z KŁ „Bóbr” w Pasłęku z wynikiem 486/500 pkt, w

klasie powszechnej kol. Wojciech Muszyński z KŁ „Bażant” w Malborku z wynikiem

450/500 pkt. Szczegółowe wyniki zawodów dołączamy jako załącznik do komunikatu.

2. W dniach 3 i 4 września br przeprowadzony zostanie w Kwidzynie XI Powiślański Przegląd

Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego o Wiklinowy Róg. Tradycyjnie

organizatorzy przygotowali bogaty i ciekawy program zarówno dla myśliwych jak i osób z

łowiectwem nie związanych .Zapraszamy serdecznie myśliwych wraz z rodzinami

szczególnie w sobotę 3 września od godz 18,00 i w niedzielę 4 września od godz 12,30.

Szczegółowy program imprezy dołączamy do komunikatu.

3. W dniu 17 września na terenie Okręgowego ośrodka szkolenia psów myśliwskich w

Gołąbkach k /Pasłęka przeprowadzone zostaną nast. konkursy pracy psów myśliwskich:

- konkurs pracy dzikarzy

- konkurs pracy norowców

- konkurs pracy jamników króliczych

Zgłoszenia psów na konkursy łącznie z kserokopią rodowodu należy przesłać do Zarządu

Okręgowego do dnia 14 września pocztą tradycyjną, faksem 55 234 14 98 lub pocztą

internetową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Od dnia 1 sierpnia br można wykorzystywać do szkolenia psów zagrodę dziczą. Szkolenie

psów może się odbywać jedynie w obecności instruktora kynologii łowieckiej. Koszt za

korzystanie z zagrody 20 zł od psa od członka PZŁ , 50 zł od pozostałych, płatne na

miejscu za pokwitowaniem.

5. Szkolenie kursowe kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej planowane jest

w dniach od 10 września do 9 października w soboty i niedziele od godz 8,50 do 14,30.

Rozpoczęcie szkolenia 10 września godz 8,50 w sali Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Elblągu przy ul. Skrzydlatej 1. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest

zgłoszenie min. 30 myśliwych w terminie do dnia 3 września br do ZO PZŁ.

6. W październiku br Zarząd Okręgowy PZŁ planuje przeprowadzenie szkolenia

weterynaryjnego myśliwych wynikającego z rozporządzenia MR i RW z dnia 26 listopada

2010 r dla myśliwych z powiatu braniewskiego i elbląskiego oraz szkolenie myśliwych

chcących uzyskać prawo do odstrzału redukcyjnego bobrów. Szczegóły dot. w/w szkoleń

podane zostaną w kolejnym komunikacie. Zarządy kół łowieckich prosimy o wstępne

zgłoszenie ilości myśliwych zainteresowanych odbyciem tych szkoleń.

7. Informujemy, że Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu organizuje szkolenie strażników

łowieckich w dniu 7 października. Szczegóły w ZO PZŁ lub na stronie internetowej ZG PZŁ.

Ilość miejsc ograniczona. W najbliższym okresie szkolenie strażników nie jest planowane w

naszym okręgu.

8. Zarządom Kół Łowieckich przypominamy o obowiązku przeprowadzenia szkolenia z zasad

zachowania bezpieczeństwa na polowaniach przed sezonem polowań zbiorowych. Notatkę

z przeprowadzonego szkolenia oraz listę uczestników szkolenia należy przechowywać w

teczce dokumentów bieżących łowczego koła.

9. Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu zobowiązuje wszystkie zarządy KŁ dzierżawiące obwody

na terenie elbląskiego okręgu PZŁ , do dokonania w terminie do 30 września br weryfikacji

rozmieszczenia urządzeń łowieckich do wykonywania polowania znajdujących się na

terenie obwodów. Należy zwrócić szczególną uwagę na ambony i nęciska znajdujące się w

okolicach przejść dla zwierzyny, służących do bezpiecznego przekraczania ciągów

komunikacyjnych. Urządzenia, których lokalizacja uniemożliwia bądź ogranicza korzystanie

z przejść lub narusza spokój zwierzyny przy ich użytkowaniu należy przenieść w miejsca

bardziej odpowiednie do wykonywania polowania.

10. Zarządy Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i w Olsztynie zwróciły się z prośbą o podanie

informacji dotyczących przebiegu szlaków wędrówek dzikich zwierząt przecinających drogi

wojewódzkie. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do określenia odcinków dróg

koniecznych do oznakowania znakami „dzikie zwierzęta” lub weryfikacji istniejącego.

Informacje / propozycje miejsc ustawienia znaków/ należy podać do ZO PZŁ do 31 sierpnia

br.

11. Przypominamy, że do końca sierpnia br można nadsyłać wnioski o nadanie Medalu za

Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ.

Z myśliwski pozdrowieniem

DARZ BÓR

Wieńczysław Tylkowski

Łowczy Okręgowy

Zarządy Kół łowieckich zobowiązujemy do przekazania informacji zawartych w komunikacie myśliwym

swoich kół w zakresie ich dotyczącym.