Komunikat nr 2/2011/2012 z dn. 8.11.2011 r.

Komunikat nr 2/2011/2012 z dn. 8.11.2011 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

1. Naczelna Rada Łowiecka ustaliła wysokość składki członkowskiej PZŁ na 2012 r.:

- składka normalna wynosi 300 zł (w tym ubezpieczenie 31 zł);

- składka ulgowa wynosi 165 zł (w tym ubezpieczenie 31 zł);

- wpisowe do PZŁ wynosi 807 zł.

Składkę należy opłacić za pośrednictwem macierzystego Koła lub bezpośrednio na konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu (nr konta: 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978) do dnia 31 grudnia b.r.

2. Zarząd informuje, że Koło na dzień 8.11.2011 r. liczy 85 członków (w tym 1 zawieszony). Staż kandydacki odbywa obecnie 3 stażystów (w tym 1 skierowany przez Zarząd Okręgowy).

3. Informujemy, że ukazała się monografia „Północno–Wschodnia Kraina Łowiecka” stanowiąca kompendium wiedzy o historii i dniu dzisiejszym łowiectwa na tym terenie oraz charakterystykę łowisk. Zgromadzony w opracowaniu materiał dotyczy okresu od 1945 roku do lutego 2010 roku i zawiera charakterystyki naszych kół łowieckich. Koszt monografii 140 zł - do nabycia w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu.

4. Zarząd informuje, o planowanych na styczeń 2012 r. obchodach 55-lecia Koła. Planowany porządek uroczystości wygląda następująco:

- 22 stycznia 2012 r. – Msza Święta w intencji zmarłych członków Koła,

- 27 stycznia 2012 r. – ok. godz. 17.00 uroczysta akademia połączona z Balem Myśliwskim (planowane miejsce: Restauracja Jonatan w Czerninie),

- 28 stycznia 2012 r. ok. godz. 13.00 – towarzyskie spotkanie przy ognisku w wiacie
w Tulicach.

Udział w balu dla członków Koła jest bezpłatny. Odpłatność za osobę towarzyszącą wynosi 100 zł.

W związku z organizacją Balu Myśliwskiego prosimy wszystkich zainteresowanych członków Koła o potwierdzenie udziału w imprezie do dnia 30 listopada 2011 r. Po tym terminie - w zależności od liczby chętnych - Zarząd podejmie ostateczną decyzję o jego zorganizowaniu oraz przekaże informację o wolnych miejscach dla ewentualnych gości niebędących członkami Koła oraz wysokości opłaty za ich udział w balu.Prosimy o dokonywanie zgłoszeń telefonicznych potwierdzających udział w balu do Prezesa - Kol. Piotra Smolińskiego (tel. 693 910 618) lub Łowczego – Kol. Zbigniewa Trzaski (tel. 605 655 100) najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r.

Liczymy na liczny udział Kolegów.

 5. Koledzy, którzy nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania w dniu 1.10. br., a chcący je zaliczyć proszeni są o kontakt z Sekretarzem Koła Sławomirem Jaworskim (tel. 606 493 005) w celu ustalenia dodatkowego terminu szkolenia. Odbycie szkolenia jest jednym z niezbędnych wymogów uprawniających do wykonywania polowania. Koledzy, którzy szkolenia nie odbyli, nie będą mogli brać udziału w polowaniach zbiorowych oraz nie uzyskają odstrzału uprawniającego do indywidualnego wykonywania polowania.

                  

Sztum, 8.11.2011 r.                                                                           Za Zarząd