Kalendarz polowań zbiorowych 2013/2014

KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO „CYRANKA” W SZTUMIE NA SEZON ŁOWIECKI 2013/2014

 

L.p.

Data

Polujemy na:

Obwód

Rejon

Prowadzący

Tel. kontaktowy

Miejsce zbiórki

1

2013-10-26

Integracyjne

Jeleń byk, łania, cielak, dzik, koza, koźlę, drapieżniki 236 2 wybrane mioty, pozostałe w K.Ł. "Knieja" i "Darz Bór" Z. Trzaska 605-655-100 Parking K.Ł. "Knieja"

2

2013-11-09

Hubertus

Jeleń byk, Łania, cielak, dzik, koza, koźlę, drapieżniki.

236

237

Wybrane mioty (dwie grupy)

P. Smoliński

Z. Trzaska

J. Szwamber

730-003757

693-910-618

605-655-100

Parking Tulice

3

2013-11-16

Jeleń byk, łania,cielak, dzik, koza, koźlę, drapieżniki.

236

Robotnicy + Borek

J. Szwamber

J. Piaseckii

55-276-15-10

721-154-721

Parking Robotnicy

4

2013-11-23

Łania, dzik, koza, koźlę, drapieżniki.

237

Las Klatt+las Minięta

W. Klatt

S. Jaworski

55-267-92-53

606-493-005

Gospodarstwo Klatt

5

2013-11-30

Łania, cielak, dzik, koza, koźlę, drapieżniki.

236

Gajówka, Betonowy Most, Kubaś, Spalone Bagno

M. Dobreńko

A. Kołodyński

55-277-22-23

55-277-06-45

Parking leśny, Nowy Targ, Krasna Łąka

6

2013-12-14

Łania, cielak, dzik, koza, koźlę, drapieżniki.

236

Tuczarnia, Olszak

M. Kruziński

M. Piekarec

55-277-13-11

607-673-436

Parking Tulice

7

2013-12-21

Wigilijne

Łania, cielak, dzik, koza, koźlę, zając, drapieżniki.

236

237

Wybrane mioty (dwie grupy)

P. Smoliński

Z. Trzaska

730-003-757

605-655-100

Parking Tulice

8

2013-12-28

Dzik, koza, koźlę,bażant, drapieżniki.

209

210

Parowy i wąwozy w obu obwodach + las Waplewko

J. Szwamber

S. Jaworski

55-276-15-10

606-493-005

Gospodarstwo

A. Zabłońskiego-Bukowo

9 2014-01-11 Łania, koza, dzik, drapieżniki

236

237

Wybrane mioty

A. Kołodyński

D. Skibiak

55-277-06-45

662-246-633

Parking Tulice

 

1. Warunkiem uczestnicwa w polowaniu jest::

  • odbycie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i regulaminu polowań
  • posiadanie aktualnego przeglądu i przestrzelania broni

2. Warunkiem odbycia się polowania jest obecność na nim przynajmniej jednego psa tropiącego.

3. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, prowadzący po uzgodnieniu z łowczym ma prawo zmiany miejsca polowania.

4. Każdy myśliwy zgłasza swój udział w polowaniu zbiorowym ( do czwartku wieczorem ). Zbiórka w każdym z w/w miejsc odbywać się będzie o godz. 08.00 ( transport własny )

5. W czasie polowań zbiorowych obowiązuje całkowity zakaz polowań indywidualnych ( zakaz nie obowiązuje w przypadku odwołania polowania zbiorowego ).

6.Odpowiedzialni za polowanie są prowadzący polowanie.

7. Prowadzący sporządza w ciągu 7 dni protokół polowania.

8 Dokarmiania odbędą się w dniach: 07.12.2013 i 04.01.2014 ( zbiórka – parking Tulice godz. 9.00 )