Komunikat nr 5/2011 ZO PZŁ Elbląg

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU

ul. Grunwaldzka 77, tel/fax 055 235 14 98, www.pzlelblag.pl

L.dz 246 /2011 Elbląg 4.10.2011 r

 

K o m u n i k a t Nr 5 / 2 0 11

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości i

realizacji w nakazanych terminach.

1. Okręgowy Hubertus odbędzie się tradycyjnie w Elblągu w dniu 3 listopada / czwartek/ wg nast. scenariusza:

- godz. 18:00 uroczysta hubertowska msza święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Bema odprawiona przez księży myśliwych.

- godz. 19:00 po mszy w klubie oficerskim przy ul. Mierosławskiego 5 spotkanie koleżeńskie myśliwych w trakcie którego wręczone zostaną odznaczenia łowieckie. Po części oficjalnej koncert zespołu sygnalistów myśliwskich „HUBERTUS” i poczęstunek. Zapraszamy koleżanki i kolegów myśliwych do wspólnego świętowania. Wykazy odznaczonych kolegów dołączamy do komunikatu.

2. Działając na podstawie § 108 pkt 10 Statutu PZŁ Naczelna Rada Łowiecka mocą uchwały nr 20/2011 z dnia 6 września br. ustaliła wysokość składki członkowskiej na 2012 r:

- składka normalna 300 zł w tym ubezpieczenie 31 zł

- składka ulgowa 165 zł w tym ubezpieczenie 31 zł

- wpisowe do Polskiego Związku łowieckiego 807 zł

Składkę należy opłacić za pośrednictwem koła macierzystego lub bezpośrednio na konto bankowe  zarządu okręgowego :

48 1160 2202 0000 0000 2817 3978

Do przekazów zbiorowych proszę dołączyć listę z nazwiskami myśliwych za których przekazano składkę. Zarządy prosimy o powiadomienie członków kół o wysokości i terminie opłaty składki.

3. Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim przeprowadzona zostanie w dniu 20 października / czwartek/ od godz. 15:00. W BRANIEWIE w sali hotelu KRISTAL ul. Skośna oceniane będą parostki rogaczy pozyskanych na terenie elbląskiego okręgu PZŁ z rejonu Nadleśnictwa Zaporowo i Nadleśnictwa Orneta przez komisję w składzie: kol. Marian Przybyła przewodniczący, kol. Jan Hryniewicz, Marek Goerick, Kazimierz Gawron, przedstawiciel Lasów Państwowych – członkowie, asystent kol. Jan Staniszewski organizator KŁ MEWA. w ELBLĄGU - Próchniku w siedzibie WKŁ „Odyniec” w Elblągu przy ul. Strumykowej 16 oceniane będą parostki rogaczy pozyskanych na terenie Nadleśnictwa Elbląg przez komisję w składzie: Wieńczysław Tylkowski – przewodniczący, .kol. Stanisław Mikołajków, Piotr Rowiński, Jan Kantypowicz, przedstawiciel Lasów Państwowych – członkowie, kol. Stanisław Górka

asystent, organizator WKŁ „Odyniec” w PASŁĘKU w biurze KŁ „Bóbr” ul Krasickiego / Wysoka Brama/ oceniane będą parostki rogaczy pozyskanych na terenie elbląskiego okręgu PZŁ z rejonu Nadleśnictwa Młynary iNadleśnictwa Dobrocin przez komisję w składzie: kol. Zdzisław Rutkowski - przewodniczący, kol. Zbigniew Trzaska, Jerzy Chodara, Grzegorz Orłowski, przedstawiciel Lasów

Państwowych - członkowie ,kol. Zenon Ficak – asystent, organizator KŁ BÓBR.         w BROKOWIE k / Kwidzyna w siedzibie KŁ „Bizon” w Brokowie oceniane będą parostki rogaczy pozyskanych na terenie elbląskiego okręgu PZŁ z rejonu Nadleśnictwa Kwidzyn i Nadleśnictwa Susz przez komisję w składzie: kol. Wiesław Podsiadły – przewodniczący kol. Zbigniew Grudziński, Roman Markowicz, Marian Krupiński, Tomasz Janiuk, przedstawiciel Lasów Państwowych - członkowie, asystenci kol. Jacek Grzebisz i kol. Hubert Janiuk. Organizator KŁ BIZON w Brokowie.

Wypełnione czytelnie arkusze oceny wg dotychczasowego wzoru od rubryki 1 do 6, podpisane i opieczętowane oddzielnie na każdy obwód łowiecki należy dostarczyć bezpośrednio komisji oceniającej przed oceną. Każde trofeum powinno posiadać metryczkę zawierającą nast. dane: imię i nazwisko zdobywcy trofeum, data pozyskania, klasa wieku, rodzaj odstrzału, numer obwodu, waga tuszy rogacza.

Trofea do oceny powinien przedstawiać łowczy koła lub inny członek zarządu.

Termin pracy komisji odwoławczej ustalono na dzień 9 grudnia 2011 r.

4. Kolegom skarbnikom kół łowieckich przypominamy o obowiązku wznowienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich wg wybranego wariantu ubezpieczenia i wpłaty do 31 października na konto Zarządu Okręgowego zadeklarowanej kwoty:

Wariant I składka roczna 490 zł przy sumie gwarancyjnej 400.000 zł

Wariant II składka roczna 300 zł przy sumie gwarancyjnej 300.000 zł

Do 30 listopada należy opłacić składkę z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego zgodnie z otrzymaną wcześniej notą.

5. Wycena medalowa parostków rogaczy oraz oręży dzików wg kryteriów CIC przeprowadzona zostanie 8 grudnia 2011 r. Trofea do medalowej wyceny należy dostarczyć do ZO PZŁ do dnia 7.12.2011 r.

6. Powiatowi Lekarze Weterynarii szczególnie malborski, nowodworski i sztumski przypominają o konieczności dostarczania próbek krwi 5 % odstrzelonych dzików do badań w kierunku występowania pomoru świń oraz tuszek lisów do badań w kierunku występowania wścieklizny. Prosimy o wypełnienie tej powinności w ustalonych terminach.

7. Z satysfakcją informujemy, że ukazała się MONOGRAFIA „ POŁNOCNO – WSCHODNIA KRAINA ŁOWIECKA” stanowiąca kompendium wiedzy o historii i dniu dzisiejszym łowiectwa na tym terenie oraz charakterystykę łowisk. Zgromadzony wopracowaniu materiał dotyczy głównie okresu od 1945 roku do lutego 2010 roku, w tym charakterystyki naszych kół łowieckich. Wydawnictwo to może być doskonałym upominkiem lub nagrodą nie tylko dla myśliwego. Koszt monografii 140 zł, do nabycia w Zarządzie Okręgowym PZŁ. Kołom łowieckim, które wcześniej zamówiły i dokonały przedpłaty udzielony zostanie rabat. Zarządy kół prosimy o przekazanie tej informacji myśliwym.

8. Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji do reintrodukcji kuropatw i zajęcy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Warunkiem uzyskania dotacji jest położenie obwodu na terenie którego odbędzie się reintrodukcja w granicach województwa pomorskiego oraz złożenie stosownego wniosku ( druki do pobrania znajdują się stronie internetowej : www.wfosigw-gda.pl . Szczegółowych informacji na powyższy temat w WFOŚ i GW w Gdańsku udziela Pani Iwona Byszczyńska tel. 58 305 56 31 wew. 40. Wszelkiej pomocy w przedmiotowej sprawie, w tym w kwestiach technicznych z ramienia tut. Zarządu udzielał będzie Kol. Wiesław Podsiadły tel. 661 304 222, e-mail : wpodsiadł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

DARZ BÓR

Wieńczysław Tylkowski

Łowczy Okręgowy