Zakończenie polowania dewizowego 2011

W związku, z wcześniejszym od wstępnie zaplanowanego zakończeniem polowania przez myśliwych dewizowych, od dnia 16 sierpnia 2011r. można wykonywać polowania w dzierżawionych przez nasze Koło obwodach  na wszystkie gatunki zwierząt łownych, zgodnie z kalendarzem myśliwskim, za wyjątkiem rogaczy (kozłów).

D.B.

                                                                                                           Łowczy

                                                                                                    Zbigniew Trzaska