Informacja o kursie na selekcjonera zwierzyny płowej

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu informuje, że planuje zorganizowanie  kursu na zdobycie uprawnień selekcjonera zwierzyny płowej. Planowany termin kursu to: 
10 września 2011 r. - 9 października 2011 r.
Warunkiem odbycia kursu jest akces minimum 30 myśliwych do zdobycia uprawnień. Informujemy, że zgłoszenia imiennego myśliwych dokonują w Zarządzie Okręgowym PZŁ zarządy kół łowieckich - w przypadku myśliwych stowarzyszonych. Myśliwi niestowarzyszeni dokonują zgłoszenia osobiście.
W szkoleniu mogą uczestniczyć myśliwi z co najmniej trzyletnim stażem łowieckim, którym do dnia 30 wrześia 2011 r. upłynie ten okres. Szkolenie zakończy egzamin i pasowanie na selekcjonera zwierzyny płowej.
Zapraszamy zainreresowanych kolegów myśliwych do uczestnictwa w  kursie. O jego miejscu powiadomimy w terminie późniejszym.
Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie lub telefonicznie do 31 sierpnia 2011 r. w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu, ul. Grunwaldzka 77, tel. 55 235 14 98 begin_of_the_skype_highlighting 55