Koło Łowieckie nr 2 Cyranka w Sztumie

RYS HISTORYCZNY ORAZ OSIĄGNIĘCIA KOŁA ŁOWIECKIEGO

CYRANKA” W SZTUMIE

Dzieje łowiectwa na Powiślu po II Wojnie Światowej sięgają roku 1947. Wtedy to przybyli na Ziemię Sztumską i Kwidzyńską osadnicy z Kresów Wschodnich, Pomorza oraz Polski Centralnej i przystąpili do tworzenia zrębów organizacji łowieckiej. Wśród nich byli przedwojenni myśliwi, leśnicy, byli wojskowi. Oni to oraz sympatycy łowiectwa spośród ludności miejscowej przy poparciu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej z Gdańska powoływali koła łowieckie. Pierwsze koło na Ziemi Sztumskiej powstało w 1947 r. i przyjęło nazwę „Darz Bór Sztum”. Najbardziej znani zasłużeni założyciele to Włodzimierz Głuszko, Franciszek Baumgart, bracia Domańscy, Stanisław Kozłowski, Alojzy Pelowski, Wacław Pokusa.

 

Koło rozpoczęło zagospodarowywanie łowisk, intensywną hodowlę zwierzyny, budowę urządzeń łowieckich, powiększanie stanu osobowego. W 1957 roku Koło liczyło 41 członków. Powstał projekt podziału koła. Za zgodą władz łowieckich dokonano podziału terenu, członków i majątku koła. W kole „Darz Bór” pozostało 21 członków, w nowo utworzonej „Cyrance” - 20. Darz Bór gospodarował na terenach południowych powiatu sztumskiego, „Cyranka” na terenach północnych. W „Cyrance” znaleźli się między innymi myśliwi: Stanisław Bujalski, Alojzy Pelowski, Wacław Pokusa, Stanisław Kozłowski, Józef Szkutnik.

Od 1957 r. oba Koła rozpoczęły intensywny rozwój. Powiększające się stany pogłowia zwierzyny łownej, prawidłowa gospodarka hodowlana na nowo pozyskanych obwodach pozwoliła zasilać szeregi koła nowymi członkami. Początkowo pozyskiwano dużo zwierzyny drobnej między innymi zające, dzikie króliki, kuropatwy, kaczki ale stopniowo ulegała ona zmniejszaniu na rzecz sarny, jelenia i dzika.

Obecnie Koło Łowieckie „Cyranka” gospodaruje na obwodach liczących ponad 16 tys. ha. łowiska są bardzo urozmaicone. Dość wysokie plany wykonuje się bez problemów. Jest to możliwe dzięki hodowli, prawidłowemu utrzymaniu zwierzyny, zagospodarowaniu poletek, budowaniu urządzeń łowieckich, tworzeniu centrów dokarmiania.

Z innych osiągnięć Koła należy wymienić posiadanie własnej siedziby, otrzymanie kilka lat temu prawa posiadania sztandaru, wiele odznaczeń łowieckich (złote, srebrne i brązowe), zasiadanie w okręgowych władzach łowieckich. Koło posiada również wiaty myśliwskie, gdzie odbywają się spotkania w terenie, 5 poletek żerowo - zgryzowych, ponad 40 ambon oraz wiele zwyżek i czatowni.

Polowania oraz uroczystości myśliwskie uświetnia przynależący do koła Zespół Sygnalistów Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” w składzie 8 osób pod kierownictwem Michała Wojtyły i Janusza Bojarczuka. Zespół bierze udział w licznych imprezach muzycznych na terenie powiatu sztumskiego, kwidzyńskiego, Elbląskiego Okręgu Łowieckiego, przeglądach i konkursach na Pomorzu mi. in.: w Tucholi, Bytowie, Goraju, Sierakowicach, Gdańsku a nawet w Leżajsku w Małopolscy. Osiągnięciami na konkursach „O Róg Wojskowego” w Ciechocinku, Kwidzynie, Goraju. Dzięki swoim osiągnięciom „Hubertus” rozsławił Koło a także promuje miasto i powiat sztumski oraz Elbląski Okręg Łowiecki.

Minione lata działalności Koła udowodniły, że dzięki współpracy myśliwych z leśnikami, administracją trenowaną, młodzieżą szkolną można uzyskać dobre wyniki w gospodarowaniu zasobami zwierzyny. To właśnie dzięki współpracy „Cyranki” ze szkołami, organizowaniu konkursów dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, a także z ludzmi kochającymi naszą ojczystą przyrodę, zmniejszyła się liczba kłusowników, stawianych przez nich sideł i wnyków, oraz przypadków niszczenia urządzeń łowieckich, a lokalna społeczność ujrzała prawdziwy obraz łowiectwa.